Aydenloo-m-5

ویرایش و گزارش دیباچه شاهنامه بر پایه نسخه سن ژوزف

خوشبختانه در سه دهۀ گذشته تقریباً در هر ده سال یک اتفاق فرخنده در زمینۀ نسخه‌شناسی شاهنامه روی داده است
دوشنبه 29 اردیبهشت 1393
sajadaydenlo-m

بررسی تصحیح جدید سام‌نامه

سجاد آیدنلو در شماره ۱۹۴ کتاب ماه ادبیات نگاهی دارد به منظومه سام‌نامه که به تصحیح وحید رویانی از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است
شنبه 16 آذر 1392
taghizade-m-1

یادداشت‌هایی بر مقالات شاهنامه شناختی استاد تقی‌زاده

شادروان استاد سید حسن تقی‌زاده (تبریز ۱۲۵۵ یا ۱۲۵۷ – تهران: ۸ بهمن ۱۳۴۸) از شخصیت‌های شگفت و برجستهٔ تاریخ تحقیقات ایرانی است
دوشنبه 15 مهر 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612