۵۸۰۳۲۲۸۳۷۱۹۲۷۲۸۴۶۰۵-۲

انتشار مجدد ارجنامۀ دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری

همزمان با سالروز استقلال تاجیکستان و زادروز دکتر علی‌اشرف مجتهد شبستری، ارجنامۀ وی تجدید چاپ شد.
سه‌شنبه 21 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612