علی پاشا ۲

«فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ شهید علی پاشا» منتشر شد

فهرست دستنویسهای فارسی کتابخانۀ شهید علی پاشا (ترکیه ـ استانبول) تألیف سید محمدتقی حسینی از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چاپ و منتشر شد.
دوشنبه 6 شهریور 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612