منصوره اتحادیه ۴

گفت‌وگویی پیرامون خاطره‌نگاری زنان

منصوره اتحادیه، تاریخ‌نگار، سندپژوه و مدیر نشر تاریخ ایران در برنامه «گفت‌وگویی پیرامون خاطره‌نگاری زنان» در باشگاه اندیشه سخنرانی خواهد کرد.
سه‌شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612