فاقد تصویر شاخص

یادگار زریران برگردان دکتر ژاله آموزگار

کتاب یادگار زریران برگردان دکتر ژاله آموزگار از سوی انتشارات معین به چاپ رسید
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲
avesta-m

بررسی دو ساخت نحوی در زند اوستا

در این مقاله دو نمونه از ساخت‌های نحوی زند اوستا بررسی شده است
سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612