۸۶۷۵۴۳-۲

رویکرد ایرانشهری یعقوبی به تاریخ ایران

نشست «خاندان یعقوبی و رویکرد ایرانشهری در تاریخ‌نگاری یعقوبی» با سخنرانی ابوالفضل رضوی در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار شد.
دوشنبه 26 تیر 1402
۸۶۷۵۴۳-۲

خاندان یعقوبی و رویکرد ایرانشهری در تاریخ‌نگاری یعقوبی

نشست «خاندان یعقوبی و رویکرد ایرانشهری در تاریخ‌نگاری یعقوبی» از سلسله نشست‌های علمی گروه رجال و خاندان‌های اسلامی در پژوهشکده تاریخ اسلام برگزار می‌شود.
شنبه 17 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612