۶۵۷۶۸-۲

روزشمار تاریخ مطبوعات ایران

میراث مکتوب- کتاب «روز شمار تاریخ مطبوعات ایران» تألیفی است از الهه اردلانی که حاصل ۱۴ سال کار تحقیقی در زمینه تاریخ مطبوعات بوده است. این پژوهشگر معتقد است روایتی ...
شنبه 10 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612