رفتار سیاسی ادریسیان و فاطمیان با دولت‌های مقارن اسلامی

«رفتار سیاسی ادریسیان و فاطمیان با دولت‌های مقارن اسلامی» منتشر شد

اعظم بهرامی کتاب «رفتار سیاسی ادریسیان و فاطمیان با دولت‌های مقارن اسلامی» را تألیف کرد. این اثر از سوی انتشارات میراثبان با همکاری مؤسسۀ مطالعات اسماعیلی در لندن به چاپ رسیده است
یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612