۶۰

نخستین کتاب چاپ سنگی در ایران

پژوهشگران متّفق‌القول کتاب رسالۀ جهادیه تألیف میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی را که به سال ۱۲۳۳ ق در تبریز به چاپ رسیده نخستین کتاب چاپ سربی در ایران می‌دانند؛ اما دربارۀ تاریخ طبع نخستین کتاب چاپ سنگی در ایران اختلاف نظرهایی وجود دارد
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۲
gozide-m

تصوف یا حکمت؟ گزینش عنوان برای کتابی بی‌نام

گاهی نسخه یا نسخه‌های موجود از یک کتاب به دلیل افتادگی اوراق اول و آخر نسخه بدون نام هستند. یکی از کارهایی که مصحح باید در تصحیح چنین کتابی انجام دهد انتخاب نامی مناسب برای آن است
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612