۸۶۷۴۵۳۵-۲

شمارۀ جدید «پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین»

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی با همکاری دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه روسی ـ ارمنی (اسلاونی) کشور ارمنستان، هشتمین شمارۀ دو‌فصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های زبانی‌ ـ ادبی قفقاز و کاسپین را منتشر کرد.
سه‌شنبه 3 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612