1-1

معرفی پایان‌نامه‌های تصحیح متون در دانشکدهٔ ادبیات دانشگاه تبریز

هر جامعه‌ای برای رسیدن به پیشرفت و تعالی باید شناخت درست و عالمانه‌ای از پیشینهٔ تاریخی و تمدن خویش داشته باشد و این شناخت با مطالعهٔ دقیق آثار برجای مانده از گذشتگان میسّر می‌شود
چهارشنبه 9 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612