احمد تفضلی

دکتر احمد تفضلی؛ انسان و دانشمند

دکتر احمد تفضلی انسانی شریف، وارسته و ملتزم به اصول بود و کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام او حتی در زبانهای اروپایی نظیر ندارد.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
فاقد تصویر شاخص

آثار ابن عباس در نگاه خاورشناسان

یکی از حوزه‌های مطالعات اسلامی خاورشناسان بررسی وثاقت و تاریخ‌گذاری متون کهن تفسیری است که در دهه‌های آخر قرن بیستم با مطرح شدن نظریۀ ونزبرو و ریپین، مبنی بر به کارگیری تحلیل ادبی به جای اسناد و گزارش‌های رجالی و پیوند آن با نظریۀ تدوین دیر هنگام قرآن، به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شد
پنج‌شنبه 20 شهریور 1393
msaket-m-1

تصحیح نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد

نیکلسن انگیزۀ معرفی مثنوی به جهان خاورشناسی شد، آنچه ما از مثنوی نیکلسن داریم نخستین و تا اکنون صحیح‌ترین و بهترین کار است
سه‌شنبه 6 خرداد 1393
iranshenasan-m

ایران‌شناسان و خاورشناسان به روایت علامه محمد قزوینی

علی رفیعی جیردهی مطالعه این کتاب را برای پژوهش‌گران و دانشجویان رشته ایران‌شناسی و شرق‌شناسی مناسب دانسته است
پنج‌شنبه 19 دی 1392
daramad-m

درآمدی بر ایران‌شناسی

مردم مغرب‌زمین از دیرباز با شرق به معنای اعم و ایران، به معنای اخص، از طریق نوشته‌های سیاحان، فیلسوفان و اندیشه‌گران روزگار کهن همچون هرودوت، گزنفون، استرابون و دیگران آشنایی داشته‌اند
یکشنبه 29 اردیبهشت 1392
Shavarebi-m

سفرنامه‌نویسی و بازشناسی ایران باستان

آنچه در ادامه می‌آید متن کامل مقالۀ احسان شواربی دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران است که در نشست «جایگاه و اهمیت سفرنامه‌نگاری در ایرانشناسی» ارائه شد.
دوشنبه 28 اسفند 1391
iranshe-C

ایران شناسی در دانمارک

احسان شواربی مقدم در شماره ۴۹ دوماهنامه تخصصی گزارش میراث نقدی بر کتاب ایران شناسی در دانمارک،نوشته اَسموسِن، یِس پیتر، ترجمۀ منیژه احدزادگان آهنی نوشته است.
چهارشنبه 1 شهریور 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612