347427

کتابِ «حواصل و بوتیمار» معرفی شد

هشتمین نشست «صد کتاب ماندگار قرن» به منظور پاسداشت نگاشته‌های برتر ایرانیان در یک قرن اخیر، با بررسی کتابِ «حواصل و بوتیمار» تألیف امیرحسن یزدگردی برگزار شد.
چهارشنبه 2 اسفند 1402
3242-2

معرفی و بررسی کتاب «حواصل و بوتیمار»

کتابِ «حواصل و بوتیمار» تالیف استاد امیرحسن یزدگردی به عنوان هشتمین کتاب از صد کتاب ماندگار قرن معرفی می‌شود.
دوشنبه 23 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612