radeshenasi-m

نشست معرفی کتاب رده‌شناسی زبان‌های ایرانی

روز یکشنبه، بیست ‌و چهارم آذرماه، نشست رده‌شناسی زبان‌های ایرانی، نوشتۀ دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوسته و معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مؤسسۀ انتشارات سمت برگزار شد
سه‌شنبه 26 آذر 1392
keivani-m-1

دکتر مجدالدین کیوانی سردبیر دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث شد

دکتر مجدالدین کیوانی به عنوان سربیر دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینۀ میراث منصوب شد
دوشنبه 1 مهر 1392
۴۷

بدیل بی‌بدیل (پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی)

ضمیمۀ ۲۹ دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامۀ ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزه متون) با عنوان «بدیل بی‌بدیل» نوشتۀ سعید مهدوی‌فر منتشر شد
چهارشنبه 13 شهریور 1392
۴۴

پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی

ضمیمه ۲۸ دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزهٔ متون) با عنوان پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی به اهتمام اکرم‌السادات حاجی سیدآقایی منتشر شد
شنبه 9 شهریور 1392
vaje-m

واژه‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران

واژه‌نامه موضوعی، چنان‌که از نامش پیداست، واژه‌نامه‌ای است که در آن واژه‌ها نه به ترتیب الفبا، بلکه برحسب موضوع طبقه‌بندی شده‌اند و در کنار هم آمده‌اند.
شنبه 25 خرداد 1392
sans1-m

مقدمات زبان سنسکریت منتشر شد

کتاب مقدمات زبان سنسکریت،(جلد‌۱ و۲: دروس پایه، نکات دستوری، متنهای برگزیده و واژه‌نامه) با قلم حسن رضائی باغ بیدی منتشر شد.
شنبه 18 آذر 1391
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612