۶۵۸-۲

همایش «تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری»

همایش «تشیع در سبزوار تا پایان قرن هشتم هجری» ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می‌شود.
شنبه 16 اردیبهشت 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612