نجفقلی حبیبی

تلویحات سرآغازی برای شناخت اندیشه‌های سهروردی

نشست «تأملی در تلویحات سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی نجفقلی حبیبی برگزار شد.
سه‌شنبه 4 بهمن 1401
۲۳-۱-۷-۱۳۳۰۱۸untitled-2

تأملی در تلویحات سهروردی

نشست «تأملی در تلویحات سهروردی» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی نجفقلی حبیبی برگزار می‌شود.
دوشنبه 26 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612