بیهقی

ابوالفضل بیهقی، خداوندگار نثر فارسی

ابوالفضل بیهقی، ادیب، پژوهشگر و تاریخ‌نگار بزرگ، که وی را "پدر نثر فارسی" می شناسند، یکی از مفاخر خطه "بیهق" (سبزوار کنونی) است.
چهارشنبه 3 آبان 1402
بیهقی ۴

چرا تاریخ بیهقی می‌خوانم؟

تاریخ بیهقی ما را به درون مناسبات دربار می‌برد. کتاب‌های معدودی مثل خاطرات اعتمادالسلطنه و... هستند که به چنین اطلاعات ذی‌قیمتی دسترسی دارند.
دوشنبه 1 آبان 1402
بیهقی ۳

سرگذشت ابوالفضل بِیهقی

تاریخ بیهقی از مهم‌ترین متون نثر فارسی است که آن را آینه گویایی از مسائل گوناگون دربار غزنه و جامعه عصر پنجم قمری ایران معرّفی می‌کنند؛ اما مؤلف آن ابوالفضل بیهقی کیست؟
دوشنبه 1 آبان 1402
۴۷۰۸۷۶۹

کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» منتشر شد

کتاب صوتی «تاریخ بیهقی» به روایت احسان چریکی توسط انتشارات نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.
شنبه 29 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612