3468386

یادگار نمای فرهنگی از ایرج افشار

کتاب «این دفتر بی معنی: یادگار نمای فرهنگی از ایرج افشار» به کوشش بهرام کوشیار و آرش افشار از سوی نشر سخن به بازار کتاب آمد.
دوشنبه 20 آذر 1402
ایرج افشار

بزرگا مردا که او بود

شانزدهم مهرماه زادروز ایرج افشار است، یکی از چهره‌های فرهنگی کشور که همه او را با مجموعه‌ای از عنوان‌ها یاد می‌کنند.
دوشنبه 17 مهر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612