۳۲۴۸۷۵۶

همایش بررسی آثار و احوال امیر علیشیر نوایی برگزار می‌شود

همایش امیرعلیشیر نوایی با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سفارت ازبکستان و دانشگاه‌ها و مراکز علمی ازبکستان در ایران برگزار خواهیم شد.
شنبه 3 تیر 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612