کمال خجندی

بزرگداشت کمال خجندی با همکاری ایران و تاجیکستان

میراث مکتوب- محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با اشاره به اینکه رسالت این انجمن استفاده از همکاری‌های مشترک بین‌المللی برای معرفی بزرگان ادب و هنر حوزه ...
یکشنبه 18 دی 1401
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612