00:00:00
دوشنبه ۱۰ام مهر ۱۴۰۲
Mrratolarefin-m

مرآت‌العارفین، اثر عرفانی منثور

مرآت العارفین نوشتۀ مسعود بک بخارایی نخشبی دهلوی با تصحیح دکتر نجف جوکار از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه منتشر شد
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612