شاهنامه ۳

فراخوان همایش «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در سیر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی»

اردیبهشت سال ۱۴۰۳ این همایش با محوریت «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در سیر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی» برگزار خواهد شد.
شنبه 19 اسفند 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612