۷۴۲۶۷

جلد ۳۱ فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی جلد سی و یکم «فهرست نسخه های خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی» در موضوع فقه را چاپ و منتشر کرد.
دوشنبه 17 اردیبهشت 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612