796

نسخه خطی 350 ساله «انیس المؤمنین»

نسخه خطی 350 کتاب «انیس المؤمنین فی احوال النبی و الائمه المعصومین» در کتابخانه آستان قدس رضوی رونمایی شد.
شنبه 28 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612