00:00:00
شنبه ۱ام مهر ۱۴۰۲
Mansorshirazi-Selefon2

دیوان منصور شیرازی منتشر شد

دیوان منصور شیرازی با مقدمه، تصحیح و تعلیقات تهمینه عطایی کچویی و محمود ندیمی هرندی از سوی انتشارات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
bahari-m-1

دربارهٔ بیتی از انوری در ستایش حمیدالدین بلخی

در دیوان انوری چند شعر در ستایش قاضی حمیدالدین بلخی آمده است
دوشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۲
jongmajles-m

اشعاری نو یافته در جُنگ خطی ۹۰۰ مجلس

امروزه دیگر در این امر تردیدی نیست که هر گونه مطالعه و جستاری در قلمرو شعر کهن فارسی بدون مراجعه به جنگ‌ها و سفینه‌های شعری کاری ناقص و نا تمام خواهد بود
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲
۶۸

بررسی اشعار منسوب به انوری و تاج‌الدین ریزه دهلوی

در بررسی دیوان شاعران و تذکره‌های شعری گاه با ابیات و اشعاری مواجه می‌شویم که به دو یا چند شاعر منتسب شده‌اند
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲
anvari-m

اشعار نویافته از انوری در نسخه‌ای کهن

انوری از شاعران بزرگ ایرانی است که شعر او هم بر شاعران همدورۀ او و هم بر شاعران پس از او تأثیر داشته است
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612