00:00:00
سه شنبه ۱۱ام مهر ۱۴۰۲
GohareMaqsood-m

سفرنامه گوهر مقصود

مطالعه این کتاب به کسانی که علاقمند به آشنایی با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوره مشروطه هستند توصیه می شود.
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۱
khaterat-Copy-Copy

پان ترکیسم و مشروطه

میرزا احمدخان عمارلوئی از جمله رجالی است که در انقلاب مشروطیت و سالهای بعد از آن تا اواسط سلطنت رضا شاه از مردان موجه و موثر عرصه سیاست ایران به شمار می رفت.
چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612