۱۳۳۸۳۰۲

داستان‌های حکمت‌آموز مولوی در کتاب «مثنویک»

داستان‌های حکمت‌آموز و پند و اندرزهای مولوی در کتاب «مثنویک» آورده‌ شده تا خواننده بتواند این داستان‌ها را با بیان و زبان مولوی و همان حس و حال مثنوی او در سطحی ساده‌تر بخواند.
دوشنبه 27 فروردین 1403
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612