۴۵۶۵-۲

اخبار و اعلانات دندان‌پزشکی در مطبوعات عصر قاجار

انتشارات دندانه کتاب «اخبار و اعلانات دندان‌پزشکی در مطبوعات عصر قاجار» به کوشش سعید میرسعیدی را روانه بازار نشر کرد.
دوشنبه 23 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612