00:00:00
سه شنبه ۱۱ام مهر ۱۴۰۲
divarnegari-m

دیوارنگاری در دوره‌های ماقبل هخامنشی و هخامنشی

سلسله هخامنشی نخستین بار به نقاشی سنتی ایران هویت و انسجام بخشید و برخی مشخصات هنری و فرهنگی را از دیگر تمدن ها اقتباس و به گونه‌ای خلاقانه به هنری مستقل و نو تحت عنوان مکتب نقاشی تبدیل کرد
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۲
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612