00:00:00
چهارشنبه ۱۲ام مهر ۱۴۰۲
kamal-m

اشعار نویافته کمال اسماعیل

آنچه در ادامه می آید چکیده ای از مقاله محمدرضا ضیاء است که با موضوع اشعار نویافته کمال اسماعیل در شمارۀ ۵۰ دوفصلنامۀ تخصصی آینه میراث به چاپ خواهد رسید.
یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۱
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612