عطار نیشابوری ۶

فریدالدین محمد عطار نیشابوری که در دوره سلجوقیان زندگی می‌کرد نخستین شاعری است که شعر ما را کاملاً از دربار جدا کرده و در خدمت اخلاق و عرفان قرار می‌دهد.
شنبه 25 فروردین 1403
35674

نسخه لاتین 114 ساله رباعیات خیام

نسخه لاتین 114 ساله رباعیات خیام ترجمه ادوارد فیتز جرالد در بخش نفایس مخزن کتابخانه مرکزی رضوی نگهداری می شود.
سه‌شنبه 22 اسفند 1402
خیام ۲

خیّام در آسیای صغیر

آوازۀ خیام در مقام شاعری رباعی‌گوی از اوایل سدۀ ۱۳ق/ ۱۹م با ترجمۀ فیتزجرالدِ انگلیسی آغاز می‌شود و به دنبال آن موجی از ستایش و استقبال از شعر و اندیشۀ خیّام در ایران و جهان غرب به راه می‌افتد.
سه‌شنبه 9 خرداد 1402
خیام ۷_۰

نکاتی دربارۀ خیام

ما نباید به خاطر رباعیات خیام، جنبه دانش او را نادیده بگیریم، چیزی که متأسفانه تبدیل به یک آسیب شده و همه فکر می‌کنند او تنها مردم را به خوش‌باشی تشویق می‌کرده است.
شنبه 6 خرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612