۳۶

تأملی در جایگاه فرهنگ و ادب فارسی در عرصه مجلات عربی

هدف این مقاله، ارائۀ تحلیلی گزارش‌گونه از وضعیت نامناسب آثار چاپ شده مربوط به فرهنگ و ادب فارسی در مجلات عربی است
دوشنبه 7 مرداد 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612