فاقد تصویر شاخص

ھمایش رودکی سمرقندی در تاجیکستان

کتابخانۀ ملی تاجیکستان همایش بین‌المللی «شعر استاد رودکی و سنّت‌گرایی در ادبیات فارسی تاجیکی» را در تاریخ 22-23 سپتامبر 2014 در شهر دوشنبه برگزار کرد
دوشنبه 14 مهر 1393
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612