4377247

تاریخ‌نگاری و آخرت‌گرایی

تاریخ‌نگاری، دست‌كم برای نگاه داشتن به هم‌پیوستگی با میراث نیاكان‌مان و ارایه ضوابط و قواعدی در این زمینه، نیازمند واكاوی و بازخوانی نوشته‌های بازمانده از مورخان مسلمان پیشین است.
یکشنبه 24 دی 1402
kheirandish

جامع التواریخ رشیدی و جهانی ساختن تاریخ مغولان شرقی

تا پیش از تألیف جامع التواریخ نوشتۀ رشیدالدین فضل الله همدانی، دانش جهانیان به استثنای چینی‌ها از مغولان، متکی و مربوط به مغولان غربی بود
سه‌شنبه 3 دی 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612