۶۷۵۷۷

ابن‌سینا: درآمدی بسیار فشرده

کتاب «ابن‌سینا: درآمدی بسیار فشرده» از سوی انتشارات پیتر آدامسون در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است.
یکشنبه 15 مرداد 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612