فاقد تصویر شاخص

گذری بر مقاله «تنقیح المقال در قاموس الرجال»

اهتمام به علم رجال، که امروزه در حوزه‌های علمیه و محیط‌های دانشگاهی کمتر بدان عنایت می‌شود، از سوی اقل قلیل، بسی جای خرسندی و مسرت است
دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612