1331080

داستان‌های شاهنامه در «آفرینش رستم»

کتاب «آفرینش رستم» به روایت علی نیکویی شامل جلد یکم داستان‌های شاهنامه فردوسی (از پادشاهی کیومرث تا دوران کی‌کاووس» منتشر شد.
دوشنبه 30 بهمن 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612