فاقد تصویر شاخص

بررسی زبانی «البُلغة المترجَم» در ضمیمۀ 12 گزارش میراث

دوازدهمین ضمیمۀ فصلنامۀ گزارش میراث، به انتشار مقاله‌ای از مسعود قاسمی با عنوان «ویژگی‌های لغوی و زبانی کهن‌ترین دستنویس فرهنگ البُلغة المترجَم» اختصاص یافت.
دوشنبه 30 دی 1398
Gozaresh-11-2-1

معرفی و بررسی «خلق الانسان» در ضمیمۀ 11 گزارش میراث

ضمیمۀ 11 نشریۀ گزارش میراث به پژوهشی در كتاب «خلق الانسان» تأليف بيان الحق نيشابوری اختصاص یافت.
یکشنبه 9 تیر 1398
Gozaresh-9-1

گزارش میراث – ضمیمۀ 9

ضمیمۀ 9 گزارش میراث (فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 74 – 75 – بهار و تابستان 1395) منتشر شد.
جمعه 8 دی 1396
Gozaresh-7-1

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )

ضمیمۀ شمارۀ 7 گزارش میراث با موضوع گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا (به شمارۀ Qr.11586) به کوشش محمود امیدسالار منتشر شد.
سه‌شنبه 7 شهریور 1396
Gozaresh-6

رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی)

ضمیمۀ 6 گزارش میراث با عنوان رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی) نوشتۀ یوسف الهادی ترجمۀ محمد باهر منتشر شد.
دوشنبه 6 شهریور 1396
gozaresh_0-1

نقدی در تراروی نقد

تازه ترین ضمیمۀ نشریۀ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایرانشناسی دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 5، پاییز 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
شنبه 20 شهریور 1395
Gozaresh-l

گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی

ضمیمۀ 4 دوماهنامۀ گزارش میراث با عنوان «گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی» (با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب هرگز و همیشه انسان) منتشر شد.
دوشنبه 11 مرداد 1395
ZG3-naqd-mm1

ضمیمه 3 گزارش میراث- ویژه نامه نقد (1)

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 3، زمستان 1391
جمعه 20 دی 1392
ZG2-ketabsazi-m

ضمیمه شماره 2 گزارش میراث- ویژه نامه انتحال و کتابسازی (1)

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 2، تیرماه 1391
پنج‌شنبه 19 دی 1392
فاقد تصویر شاخص

ضمیمه شماره 1 گزارش میراث- یادنامه استاد ایرج افشار 2

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی دورۀ دوم، سال پنجم، ضمیمۀ شمارۀ 1، اسفند 1390
چهارشنبه 11 دی 1392
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612