390

تحریر کتاب الاُکَر لثاوذوسیوس (رساله‌ای در هندسهٔ کره)

میراث مکتوب- معصومه امیری‌مقدم در پیشگفتار در معرفی این کتاب نوشته است: کتاب حاضر پژوهشی است دربارهٔ تحریر خواجه نصیرالدین طوسی از کتاب اُکَر تئودوسیوس که یکی از آثار مهم ...
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
387.Negareh-1

پژوهشی در نگاره‌های مجمع‌التواریخ و جامع‌التواریخ

کتاب «پژوهشی در نگاره‌های مجمع‌التواریخ تألیف حافظ ابرو(۸۲۳ق) و جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی(۷۱۸ق)»، نسخۀ خطی کتابخانۀ توپقاپی سرای ترکیه، با پژوهش محمدرضا غیاثیان منتشر شد.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403
Ershad-Shomiz-4

چاپ دوم «ارشاد؛ در معرفت و وعظ و اخلاق»

چاپ دوم «ارشاد؛ در معرفت و وعظ و اخلاق» با تصحیح، مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
Jahangiri-Shomiz-2

چاپ دوم «مجالس جهانگیری»

میراث مکتوب- کتاب مجالس جهانگیری تألیف عبدالستار بن قاسم لاهوری - یکی از مقربان جهانگیر پادشاه گورکانی - مأخذی نویافته، بسیار سودمند و جالب برای وقایع سه سالۀ نورالدین جهانگیر ...
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403
Vatar-Shomiz

معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر

«معرفت وتر ثلث قوس معلومة الوتر (روش عددی تثلیث زاویه)» نوشتۀ میرزا ابوتراب نطنزی، با تصحیح و پژوهش فاطمه دوست‌قرین از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
چهارشنبه 18 بهمن 1402
Khalij-Fars-Se;efon

تاریخ خلیج فارس (بنادر و جزایر ایران)

میراث مکتوب- مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب با همکاری نشر کازرونیه و شرکت پتروشیمی بندر امام کتاب «تاریخ خلیج فارس (بنادر و جزایر ایران)» تألیف محمدحسین سعادت کازرونی را با تصحیح ...
شنبه 23 دی 1402
Hesab-Selefon

رساله در حساب و مساحت

میراث مکتوب- کتاب «رساله در حساب و مساحت» به احتمال از عبدالله بن علی (فلک علاء تبریزی) (سدهٔ هفتم و هشتم) با تصحیح میرکمال نبی‌پور به کوشش محمد باقری، پژوهشگر ...
سه‌شنبه 19 دی 1402
Tazkartakhatatin-Selefon-2

دو متن خوشنویسی از اواخر دورهٔ منغیتیان بخارا

«دو متن خوشنویسی از اواخر دورهٔ منغیتیان بخارا» شامل «تذکرة‌ الخطاطین» و «مجموعة‌ الکاتبین» به کوشش علی صفری آق‌قلعه و حکیمه شریعت‌نیا منتشر شد.
شنبه 16 دی 1402
مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

مجلس مکتوب منعقد در خوارزم

کتاب «مجلس مکتوب منعقد در خوارزم» نوشتۀ تاج‌الدین محمد بن عبدالکریم شهرستانی، با مقدمه و تصحیح داریوش محمدپور، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد.
شنبه 11 آذر 1402
۳۸۲

رسالۀ سَمّیّه (زهرشناسی)

میراث مکتوب- «رسالۀ سَمّیّه (زهرشناسی)»، تألیف عمادالدین محمود شیرازی (سدۀ دهم هجری)، با مقدمه، تحقیق و تصحیح محمدابراهیم ذاکر از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب چاپ و منتشر شد. عمادالدین ...
چهارشنبه 3 آبان 1402
مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612