کد خبر:10963
پ
tarikh96

همایش تصحیح متون تاریخی برگرار می شود

سلسله همایش های نقد متون تاریخی در همایش دوم به تصحیح متون تاریخی می پردازد.

میراث مکتوب – سلسله همایش های نقد متون تاریخی در همایش دوم به تصحیح متون تاریخی می پردازد.
 
محورهای همایش به شرح زیر است:
مباحث نظری و مفهومی درباره تصحیح متن های تاریخی و دانش تصحیح متن
سیر تكوین و تحول تصحیح متن های تاریخی
بررسی انتقادی شیوه های تصحیح متن های تاریخی
تصحیح گران برجسته و سنت های علمی آن ها (ایرانی و غیرایرانی)
 بررسی انتقادی و آسیب شناسی متن های تاریخی تصحیح شده فارسی و عربی
 بررسی انتقادی فهرست نگاری نسخه های خطی و متن های تاریخی
ضرورت های نقد و احیاء سنت فكری و عملی تصحیح متن های تاریخی
ضرورت های آموزش فن تصحیح متن های تاریخی
محدودیت ها و موانع دسترسی به نسخ خطی و راهكارهای رفع آنها
نقد عملكرد موسسه ها و ناشران حوزه تصحیح متن و بازخوانی تجربه های آن ها
 
مهلت ارسال مقاله به همایش 15 دی  سال جاری و تاریخ تاریخ برگزاری 26 بهمن  1396 است. 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612