کد خبر:10314
پ
nashriat_1

مقالات نشریات میراث مکتوب را دانلود کنید

تمامی مقالات نشریات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب بر روی وب سایت این مؤسسه بارگذاری شد.

میراث مکتوب – تمامی مقالات نشریات مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب  بر روی وب سایت این مؤسسه بارگذاری شد.

این مقالات شامل دوفصلنامۀ تخصصی آینۀ میراث (59 شماره)، ضمایم دوفصلنامۀ آینۀ میراث (40 شماره)، گزارش میراث (شمارۀ 70 -71)، ضمایم گزارش میراث (7 شماره) و دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران (9 شماره) است.

این مقالات به منظور بهره ‌برداری استادان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه مندان با هدف دسترسی آسان به منابع پژوهشی در وب سایت این مؤسسه بارگذاری شده است.

مقالات دوفصلنامۀ تخصصی آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهش های ادبی و متن شناختی) را از اینجا دانلود کنید.

ضمائم دوفصلنامۀ آینۀ میراث را از اینجا دانلود کنید.

مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث  (دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی) را از اینجا دانلود کنید.

مقالات ضمائم گزارش میراث را از اینجا دانلود کنید.

مقالات میراث علمی اسلام و ایران (دوفصلنامۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی) را از اینجا دانلود کنید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612