کد خبر:9501
پ
zabangoyesh_l

انتشار نخستین شمارۀ دوفصلنامه «زبان فارسی و گویش های ایرانی»

نخستین دوفصلنامه «زبان فارسی و گویش های ایرانی» (سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان منتشر شد.

میراث مکتوب – نخستین دوفصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی (سال اول، شماره 1، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه گیلان منتشر شد.

مقالات منتشرشده در نخستین شمارۀ دو فصلنامۀ زبان فارسی و گویش های ایرانی به شرح زیر است:

 فعل آینده در زبان ها و گویش های ایرانی/ محرم رضایتی كیشه خاله، آرزو ابراهیمی دینانی

نمونه هایی از بومی سازی اسامی خاص در متن كتیبه بیستون/ اورنگ ایزدی، الناز نگارش

مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویكردی نقش گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی/ حامد مولایی كوهبنانی ، علی علیزاده، شهلا شریفی

زبانشناسی شناختی: الگوی شناختی چشم در بوستان سعدی/ سلیمان قادری نجف آبادی، محمد عموزاده ، منوچهر توانگر  

نقش قافیه شعر در واژه سازی زبان فارسی (مطالعه موردی: اشعار نظامی گنجوی/ جهاندوست سبزعلیپور، حسین اسكندری ورزلی)

معرفی سروده هایی از شاخه ادبیات شفاهی ایران: سه خشتی های كُرمانجی/ اسماعیل علیپور

گذرایی در زبان فارسی بر مبنای برنامه كمینه گرا/ اعظم شاهسواری، محمد دبیر مقدم  

ریشه شناسی چند واژه كهن از گویش های ایرانی/ اسفندیار طاهری

درباره ساخت و ریشه شناسی چند فعل تالشی/ مهدی كارگر، احمدرضا نظری چروده

صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

مدیرمسئول: فیروز فاضلی

سردبیر: محرم رضایتی كیشه خاله

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612