کد خبر:6242
پ
فاقد تصویر شاخص

یاددشتی بریادداشتهای حافظ

کتاب یادداشت های حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ.

میراث مکتوب – کتاب یادداشت های حافظ نوشتۀ دكتر سیروس شمیسا كتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه كه گویاي احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ، به ویژه شرایط سیاسی و همچنین ممدوحان اوست، با این حال نگاه خاص و گاه تعصب وار نویسنده بر آن، با تکیه بر فرضياتی نه چندان قابل قبول و تأمل برانگیز، تا حدودي این كتاب را بایستۀ نقد می كند، از جمله نامگذاري مبهم كتاب، وجود تناقضات بسیار، انتساب به قرینۀ برخی ابیات و غزلهاي حافظ به شاهان و وزراي همروزگار او به قصد مدح و ثنا، شاغل شمردن حافظ در دیوان شاهی، مدحی دانستن شماري از اشعار حافظ تنها بر مبناي حدس و گمان، ضبط ناصحیح بعضی ابیات، و نکاتی دیگر كه بخشهایی از این كتاب را در خور تجديد نظير می كند و نویسنده را به این می خواند كه دیدگاههاي مستندتري را در این موارد مجال ظهور بخشد.


متن کامل مقاله« يادداشتي بر يادداشتهاي حافظ» نوشتۀ مسعود معتمدی که در ضمیمۀ 36 آینۀ میراث منتشر شده است اینجا بخوانید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612