کد خبر:19164
پ
Cover70-71-Roo-1

گزارش میراث 70 – 71

شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

میراث مکتوب – شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

 

فهرست مطالب

سرسخن

آسیبشناسی چاپ، تجدید چاپ و نشر و توزیع کتاب (23)/ 3

جستار

موقوفات  عالیجاه  صفی قلی خان بیگلربیگی  کرمان   در  همدان / امید رضایی / 4-11

مفهوم تعبير لقب (/ القاب) / علی صفری آققلعه / 12-14

یادداشت های شاهنامه شناسی (2) / ابوالفضل خطیبی / 15-21

سندی دیگر دربارۀ تاریخ ولادت، مهاجرت و فوت بنداری / سجاد آیدنلو / 22-25

اشعار غیاث الدین کججانی در جامع الالحان / بابک خضرایی / 26-28

پیشنهاد فروش نسخه های خطی فخرالدین نصیری به ادارۀ کل باستانشناسی / محمدصادق میرزاابوالقاسمی / 29-31

شرح حال عبدالقادر بسطامی و معرفی جُنگ ادبی او / سیّد هادی میرآقایی / 32-36

معرفی یک نسخۀ فارسی نفیس / علیرضا ذکاوتی قراگزلو / 37-38

حدائقالابرار و حقائقالاخیار (معرفی دستنویسهای یک کتاب گرانسنگ اخلاقی) / رسول سعیدی زاده / 39-42

قطعه شعری از امیر حسینی هروی در دیوان ایرج میرزا / علی اصغر بشیری / 43-44

معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت / 45-47

نقد و بررسی

این دو بیت از رودکی نیست / علی نویدی ملاطی / 48-51

نقد و بررسی کتاب «پیشگامان شعر فارسی»/ یاسر دالوند ـ محمدامیر جلالی / 52-61

محیط التواریخ، دریای حوادث (معرفی تصحیح یک کتاب تاریخی)/ عصمت اسماعیلی / 62-66

نگاهی به تصحیح تازۀ کتاب «سمط العلی للحضرة العلیا»/ محسن پورمختار / 67-72

قصیده ای منسوب به امام سجادع در یک نشریۀ سعودی/ احمد مهدوی دامغانی / 73-74

منصور اوجی؛ تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران / مجدالدین کیوانی / 75-81

نقدی بر تصحیح منظومۀ «کک کوه زادنامه» / هادی بیدکی / 82-85

از «هزار سال با کتاب» / سعید پورعظیمی / 86-91

ایران در متون و منابع عثمانی (13)

اثری از سلانیکی مصطفی افندی / نصرالله صالحی / 92-95

آشنایی با نسخهشناسان و متنپژوهان (1)

فؤاد سيّد، عالم و متخصص نسخههای خطی و فهرستنویسی / ابوالحسن جمال؛ ترجمۀ اکبر ایرانی / 96-102

پارهها و نکتهها

مأخذ حکایتی از قابوس نامه / سهیل یاری گلدرّه / 103

ردپای حکمت های بزرگمهر حکیم در حکایتی از سعدی / وحید سبزیان پور / 104

دربارۀ نوشتههای پیشین

درودی به روان استاد ذاکری و نقدی بر نقد او / مجدالدین کیوانی / 105-107

 

صاحب امتیاز: مركز پژوهشی میراث مكتوب/ مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی/ معاون سردبیر: مسعود راستی پور/ مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612