کد خبر:18989
پ
G-36-m

گزارش میراث شماره 36

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال چهارم، شماره سی و ششم، آذر و دی 1388

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون
نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی
دورۀ دوم، سال چهارم، شماره سی و ششم، آذر و دی 1388

 

فهرست مطالب
سخن سردبیر
برگ هایی از کتاب میراث مکتوب: تاریخچۀ تأسیس و گزارش شانزده سال کار/ 2
جستار/ 8
رنگ در کاغذ/ ایرج افشار/ 8؛ کتیبۀ بنای منسوب به جاماسب حکیم/ عماد الدین شیخ الحکمایی/ 15؛ ضبط «ها»ی غیر ملفوظ در متون/ علی صفری آق قلعه/ 17
پاره ها و نکته ها/ 20
ده آیت و عُشرخوانی/ علی صفری آق قلعه/ 20
دربارۀ یک جستار/ کوشیار گیل/ 23
رساله
مهمانسرای رضوی به روایت «زاد المسافر» گزارشی از عهد ناصری/ محمدرضا قصابیان/ 24
نسخه شناسی
اشعاری نویافته از میرکرمانی/ جواد بشری/ 30
یادداشت
بررسی/ 42
بیست متن فلسفی- عرفانی/ 42؛ اسناد سلطانی/ 50؛ مسائل پاریسیّه/ 53؛ دانشنامۀ جهان اسلام/ 58؛ سفرنامه های خطی فارسی/ 61.
معرفی کتاب/ 65
العراضة فی الحکایة السلجوقیة/ 65؛ سفرنامۀ حجّ منصور/ 67؛ برلینیّات-1/ 68؛ جرعه بر خاک/ 78.
گزارش
تازه های میراث/ 80
تازه های متون

 

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612