کد خبر:36445
پ
1315191

کتابی در باب رویکرد جدید به عروض و قافیه فارسی

کتاب «عروض و قافیه فارسی با رویکرد جدید» به قلم علی‌اصغر قهرمانی مقبل منتشر شد.

میراث مکتوب- عروض جدید که از پرویز خانلری آغاز شده و با ابوالحسن نجفی اوج کم‌نظیری را تجربه کرده، در سیر تکاملی خود به کتاب «عروض و قافیه فارسی با رویکرد جدید» رسیده است.

در این کتاب ویژگی‌های وزن شعر فارسی با زبانی ساده و منسجم از مقدمات تا طبقه‌بندی اوزان، بیان می‌شود. جداول و تمرین‌های متنوع و هدفمند آن، با رویکرد آموزشی و کاربردی، خواننده را از کرانه تا ژرفای مباحث عروضی هدایت می‌کند.

در مبحث قافیه نیز تلفیق دقیق مباحث سنتی و جدید، به همراه شواهد پرشمار و گاه دیریاب، موجب شده تا کتاب جامعیتی قابل قبول بیابد و کتابی در خور برای تدریس «عروض و قافیه» در دانشگاه باشد.

نویسنده در فصل اول با نام کلیات به مباحثی از جمله تعریف شعر و جایگاه وزن و قافیه در آن، علم عروض فارسی و عروض عربی و دشواری‌های علم عروض، در فصل دوم با نام مبانی علم عروض به تعریف وزن، انواع وزن و انواع هجا و مباحثی چون تقطیع پرداخته و در فصل سوم به نام اختیارات شاعری و ضرورت‌های وزنی به مباحثی از جمله اختیارات شعری، ضرورت‌های وزنی و دیگر قابلیت‌های زبان فارسی در سرودن شعر، در فصل چهارم به نام خانواده‌های وزنی و شیوه طبقه‌بندی وزن‌ها در شعر فارسی به مواردی از جمله قوعد ترکیب ارکان با یکدیگر و تشکیل خانواده وزنی و انواع خانواده‌های وزنی و در فصل پنجم با عنوان وزن‌های شعر فارسی و روش تعیین وزن به روش‌های چگونگی به دست آمدن وزن‌های شعر فارسی پرداخته است. فصل ششم به وزن در شعر نیمایی، فصل هفتم به مباحث تکمیلی درباره وزن شعر فارسی، فصل هشتم به معرفی اجمالی مبانی عروض فارسی سنتی و فصل نهم به موسیقی کناری شعر اختصاص دارد.

نشر نی اخیراً کتاب «عروض و قافیه فارسی» را در ۴۶۴ صفحه با قیمت ۲۹۶ هزار تومان عرضه کرده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612