کد خبر:1781
پ
anzabi-mm

چهل و یک سال و نه ماه و چند روز عاشقانه رفتن، دویدن، افتادن و برخاستن

آنچه در ادامه می خوانید نامه دکتر رضا انزابی نژاد به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برای درخواست بازنشستگی است.

میراث مکتوب- چهل و یک سال و نه ماه و چند روز عاشقانه رفتن، دویدن، افتادن و برخاستن
آنچه در ادامه می خوانید نامه دکتر رضا انزابی‌نژاد به ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برای درخواست بازنشستگی است.
ریاست محترم دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی
با احترام دیروز جمعه، ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ سری گردانیدم و نگاهی به پس پشت افکندم. خطی دیدم به درازای چهل و یک سال و نه ماه چند روز. در ‍‌تأمل تنهایی خود به این راه دراز اندیشیدم. چهل و یک سال و نه ماه و چند روز عاشقانه رفتن و دویدن و افتادن و برخاستن … اما همیشه و هردم عاشقانه رفتن، و راهی سپردن که رد پای پیامبران و پاکان و نیکان را جسته ام و دیده ام …
تمام دیروز پوشه های بسیار را گشتم تا نخستین حکم استخدام را پیدا کنم، نیافتم امام هزاران حکم و ابلاغ و برگ برگچۀ نقل و انتقال و تقدیر … یافتم و این شعر را مناسب احوال خویش دیدم که :
به جستجوی ورق پاره نامه ای دیروز چو روزهای دگر، عمر خود هبا کردم
همۀ مدارک تحصیلی و اداری را ردیف و جمع به ترتیب سالها کردم
کتابها که به گرداندرون نهان شده بود گشودم از هم و آن سان که بود تا کردم
میان دفتر اوراقی این چنین ناگاه به بحر فکر درافتادم و شنا کردم
نگاه کردم و دیدم که عمر عزیز چگونه صرف به بازار ناروا کردم
من با بیت اخیر همدل نیستم، یقین دارم اگر ده بار دیگر به دنیا بیایم و در انتخاب ده ها شغل و شیوۀ آسان و پرحشمت و درآمد مخیر کنندم، باز کلاس سرد در زمستان و گرم در تابستان و گچ و تخته سیاه را بر همۀ ترجیح خواهم داد.
به هر روی هر راهی پایانی دارد و هر رفتن و دویدنی به نقطه ای می رسد، این ناموس هستی است و کس از آن گریز و گریزی نیست: اینک پس از چهل و یک سال و نه ماه و چند روز درخواست بازنشستگی می کنم، اما یقین دارم که دل از درس و کلاس و دانشجو نخواهم برد.
با احترام
رضا انزابی نژاد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612