کد خبر:3734
پ
فاقد تصویر شاخص

پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی

ضميمه 28 دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ويژه كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) با عنوان پژوهشي در شيوه تصحيح تفسير نسفي به اهتمام اكرم السادات حاجي سيدآقايي منتشر شد.

ميراث مكتوب – ضميمه 28 دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ويژه كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزه متون) با عنوان پژوهشي در شيوه تصحيح تفسير نسفي به اهتمام اكرم السادات حاجي سيدآقايي منتشر شد.
ترجمه ها و تفسيرهاي بازمانده از قرآن كريم به زبان فارسي از جهات مختلف حائز اهميت بسيارند. جنبه اي از اهميت اين كتب، اشتمال آنها بر بسياري از لغات و تركيبات نادر و كهن فارسي است؛ ضمن آنكه رد پاي لهجه مفسر يا مترجم يا كاتب همراه با اختصاصات زباني ويژه اي در آنها ديده مي شود.بعضي از مصححان، به سبب نا آشنايي با پاره اي از اين خصوصيات، بعضي لغات را، به گمانِ نادرستي، در حاشيه جاي داده و در متن واژه اي ديگر را قرار داده اند. از جمله اين متون، تفسير نسفي است كه تاريخ نگارش آن اواخر قرن پنجم واوايل ششم است. مؤلف اين كتاب، ابوحفص نجم الدين عمر نسفي (462 538 ق)، از دانشمندان حنفي مذهب ماوراءالنهر است. تفسير نسفي ترجمه اي تفسيرگونه و آهنگين از قرآن است كه به طور كامل باقي مانده است. از وجوه اهميت اين كتاب، زبان آن است كه علاوه بر آهنگين بودن، دربردارنده بسياري از ويژگي هاي
آوايي، دستوري و واژگاني خاص است.
اين متن به اهتمام عزيزالله جويني تصحيح و در دو مجلد، در 1316 صفحه، درسال 1353 از طرف بنياد فرهنگ منتشر شده است؛ پس از آن، در 1362 بنياد قرآن و سپس در 1376 و 1390 از سوي انتشارات سروش تجديد چاپ شده است.
مقدمه، واژه هاي مشمول برخي تحولات آوايي، حذف، اضافه، ابدال تخفيف، اشباع، ادغام، قلب، صورتهاي پهلوي، نكات دستوري،اضافه كردن «را»، اضافه كردن «را» به مفعولي كه «مر» بر سر آن آمده است، حذف شناسه به قرينه، علامت استفهام، كاربرد فعل جمع براي فاعل مفرد، كلمات مشكول، تلفظ قديم، خوشة صامت آغازي، پيشوند فعلي «ب»، حرف اضافه «ب» پيشوند نفي، نشانه اضافه، كسره به جاي ي نكره، ضمير «- ش»، ضبطهاي نادر، متحرك بودن حرف آخر برخي كلمات مصوت ميان هشته، صفت فاعلي، حركت حرف ماقبل «هاي» غير ملفوظ، متحرك بودن «ه» در پايان برخي كلمات، مصوتهاي معروف و مجهول، مصوت مركب، واو معدوله، مرحله مياني اماله، شناسه، اختلاف نسخه با متن چاپي، رسم الخط، خطاهاي مطبعي و منابع عناوين فصل هاي اين شماره از ضميمه آينه ميراث است.
دوفصلنامه علمي – پژوهشي آينه ميراث به صاحب امتيازي مركز پژوهشي ميراث مكتوب به مدير مسئولي اكبر ايراني، سردبيري حسن رضائي باغ بيدي به بهاي 30000 ريال منتشر شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612