کد خبر:3734
پ
۴۴

پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی

ضمیمه ۲۸ دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزهٔ متون) با عنوان پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی به اهتمام اکرم‌السادات حاجی سیدآقایی منتشر شد

میراث مکتوب – ضمیمه ۲۸ دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث (دوفصلنامه ویژه کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزهٔ متون) با عنوان پژوهشی در شیوه تصحیح تفسیر نسفی به اهتمام اکرم‌السادات حاجی سیدآقایی منتشر شد.
ترجمه‌ها و تفسیرهای بازمانده از قرآن کریم به زبان فارسی از جهات مختلف حائز اهمیت بسیارند. جنبه‌ای از اهمیت این کتب، اشتمال آنها بر بسیاری از لغات و ترکیبات نادر و کهن فارسی است؛ ضمن آنکه رد پای لهجه مفسر یا مترجم یا کاتب همراه با اختصاصات زبانی ویژه ای در آنها دیده می شود.بعضی از مصححان، به سبب نا آشنایی با پاره ای از این خصوصیات، بعضی لغات را، به گمانِ نادرستی، در حاشیه جای داده و در متن واژه ای دیگر را قرار داده اند. از جمله این متون، تفسیر نسفی است که تاریخ نگارش آن اواخر قرن پنجم و اوایل ششم است. مؤلف این کتاب، ابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی (۴۶۲ ۵۳۸ ق)، از دانشمندان حنفی مذهب ماوراءالنهر است. تفسیر نسفی ترجمه‌ای تفسیرگونه و آهنگین از قرآن است که به‌طور کامل باقی مانده است. از وجوه اهمیت این کتاب، زبان آن است که علاوه بر آهنگین بودن، دربردارندهٔ بسیاری از ویژگی‌های آوایی، دستوری و واژگانی خاص است.
این متن به اهتمام عزیزالله جوینی تصحیح و در دو مجلد، در ۱۳۱۶ صفحه، درسال ۱۳۵۳ از طرف بنیاد فرهنگ منتشر شده است؛ پس از آن، در ۱۳۶۲ بنیاد قرآن و سپس در ۱۳۷۶ و ۱۳۹۰ از سوی انتشارات سروش تجدید چاپ شده است.
مقدمه، واژه‌های مشمول برخی تحولات آوایی، حذف، اضافه، ابدال تخفیف، اشباع، ادغام، قلب، صورتهای پهلوی، نکات دستوری،اضافه کردن «را»، اضافه کردن «را» به مفعولی که «مر» بر سر آن آمده است، حذف شناسه به قرینه، علامت استفهام، کاربرد فعل جمع برای فاعل مفرد، کلمات مشکول، تلفظ قدیم، خوشه صامت آغازی، پیشوند فعلی «ب»، حرف اضافه «ب» پیشوند نفی، نشانه اضافه، کسره به جای ی نکره، ضمیر «- ش»، ضبطهای نادر، متحرک بودن حرف آخر برخی کلمات مصوت میان هشته، صفت فاعلی، حرکت حرف ماقبل «های» غیر ملفوظ، متحرک بودن «ه» در پایان برخی کلمات، مصوتهای معروف و مجهول، مصوت مرکب، واو معدوله، مرحله میانی اماله، شناسه، اختلاف نسخه با متن چاپی، رسم الخط، خطاهای مطبعی و منابع عناوین فصل های این شماره از ضمیمه آینه میراث است.
دوفصلنامه علمی – پژوهشی آینه میراث به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مدیر مسئولی اکبر ایرانی، سردبیری حسن رضائی باغ‌بیدی به بهای ۳۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612