کد خبر:4608
پ
pirizeinab-m

واژگان رومی‌ تبار در رساله‌ های دارویی نگاشته شده در اسپانیای دوره اسلامی

ارجاع به منشأ ریشه شناختی برخی از داروهای مفرده، به درست یا غلط، در رساله های داروشناسی دورۀ اسلامی از جمله رساله های نگاشته شده در اندلس، کاملاً رایج است.

ميراث مكتوب – ارجاع به منشأ ریشه شناختی برخی از داروهای مفرده، به درست یا غلط، در رساله های داروشناسی دورۀ اسلامی از جمله رساله های نگاشته شده در اندلس، کاملاً رایج است و کسانی که با این مواد کار کرده اند، آنها را به خوبی میشناسند.

به همین دلیل است که امروزه هیچ کس از نقل قولی که سیمونت ( 1888:xxv پانوشت2) به لوکلر نسبت داد، شگفت زده نمیشود:
می دانیم که مسیحیانِ قرطبه، در سدۀ 4ق/10م به زبان لاتینی میخواندند و در زمان ابن بیطار نیز به این زبان سخن گفته میشد، زیرا او در کتابش، دربارۀ 30 دارو با نامهای لاتینی نوشته است. بی تردید، مسیحیان، دکانهای فروش گیاهان دارویی داشتند و آنها را با نامهای لاتینی می فروختند، و گرچه بربر بودند، دانش آنها برای عربهای مخاطب ابن بیطار ضروری می نمود.
سیمونت، حتی از این هم پیشتر رفت و بر این اساس که واژۀ «لاتینی» معادل «عجمیةالاندلس» است، نتیجه گرفت که مردم، در سدۀ 7ق/13م در اسپانیای اسلامی به زبان کاستیلی کهن سخن میگفتند (سیمونت 1888: xxv).

ابن بیطار در کتاب الجامع، دربارۀ 30 واژه با ریشۀ لاتینی و دیگر زبانها، که به زعم وی به زبانهای غیرعربیِ اندلس مربوط بودند، نوشت. او این واژگان را برای تسهیل در شناسایی مفردات گوناگون رساله های دیگر یا نشان دادن فضل و دانش خود افزوده بود. به هر روی، الجامع ابن بیطار، تنها یک رویداد شگفت در مجموعۀ آثار دارویی اندلس نیست بلکه نتیجۀ گردآوری و گاهی تغییر شکل اطلاعات منتقل شده از نویسندگان پیشین است.

ادامه مقاله «واژگان رومی‌ تبار در رساله‌ های دارویی نگاشته شده در اسپانیای دوره اسلامی ریشه و انتقال آن» نوشته کارمن بارچلو به ترجمۀ زينب پيري كه در شماره سوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران منتشر شده است را بر روي فايل زير مطالعه كنيد.

اخبار مرتبط
…………………………………………………

ترتیب و توالی سال‌های عادی و کبیسه

علوم ایرانی، علوم عربی، یا علوم دورۀ اسلامی؟

شاخص نوروز در روستای ترازوج خلخال


دريافت فايل

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612