کد خبر:5000
پ
Aydenloo-m-4

نگاهی به آویزه یادداشت های شاهنامه

در فن تصحیح متون، میزان توفیق و روشمندی علمی کار مصحح غیر از چگونگی استفادۀ او از اصول تصحیح، با توجه به مقدمه، تعلیقات و فهرست های فراهم آوردۀ وی برای آن متن تعیین می شود.

ميراث مكتوب – در فن تصحیح متون، میزان توفیق و روشمندی علمی کار مصحح غیر از چگونگی استفادۀ او از اصول تصحیح، با توجه به مقدمه، تعلیقات و فهرست های فراهم آوردۀ وی برای آن متن تعیین می شود. از میان صدها متن چاپ شدۀ ادبی و تاریخی شمار معدودی را می توان برشمرد که آراسته به مقدمه های تحقیقی و توضیحات عالمانه و فهارس دقیق باشد و متأسفانه در بیشتر آثار، شتاب زدگی و عدم استقصای مصححان در تصحیح و نوشتن مقدمه و تعلیقات مشهود است.
از نظر حواشی و توضیحات نوشته شده بر متون مصحح فارسی کارهایی مانند حواشی و تعلیقات تجارب السلف نوشتۀ مرحوم استاد سید حسن قاضی طباطبایی نفثة المصدور زنده یاد دکتر امیرحسن یزگردی آتشکدۀ آذر به کوشش شادروان دکتر سید حسن سادات ناصری، اسرارالتوحید و منظومه های عطار به تصحیح دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و تاریخ بیهقی دکتر محمدجعفر یاحقی و آقای مهدی سیدی از جمله نمونه های برجسته محسوب می شود که باید الگوی مصححان و محققان متون باشد.

براي مطالعه ادامه مقاله «نگاهي به آويزه يادداشت هاي شاهنامه» نوشته سجاد آيدنلو كه در مجله «جهان كتاب. (سال هجدهم. شماره 11 و 12)» منتشر شده است بر روي فايل زير كليك كنيد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید

مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه، شمارۀ 1182 (ساختمان فروردین)، طبقۀ دوم، واحد 8 ، روابط عمومی مؤسسه پژوهی میراث مکتوب؛ صندوق پستی: 569-13185
02166490612